Урок-екскурсія – одна з нетрадиційних форм уроку - організовується за допомогою ресурсів мережі Інтернет, що сприяє розвитку творчих здібностей учнів. У класі створюються групи – туристичні фірми, які складаються з рекламних агентів, менеджерів, екскурсоводів, фотографів. Обирається назва фірми, туристичний маршрут, створюється реклама з використанням віртуальних музеїв та галерей.             

Перспективною технологією в освіті є проект, під час якого об’єднується навчально-пізнавальна, дослідницька, творча, ігрова діяльність учнів, організована з використанням ІКТ на основі певної проблеми, мети, методів та способів реалізації. Такі проекти мають міжпредметну спрямованість, вимагають інтегрованих знань.

Кожен школяр-учасник проекту вибирає для себе індивідуальні засоби й оптимальний темп діяльності, виявляє самостійність, творчість, наполегливість у досягненні мети. Навчальна робота організовується в індивідуальній та груповій формах і складається з трьох етапів:

А) відбір та вивчення інформаційно-професійної проблеми, засвоєння комп’ютерної мультимедіа-технології;

Б) створення та колективне обговорення пробних комп’ютерних мультимедіапрезентацій, створених на запропонованому вчителем інформаційному матеріалі;

В) підготовка й представлення розгорнутої мультмедіапрезентації з проблеми із залученням додаткової знайденої учнями інформації й викладеної з урахуванням власної точки зору.