Ми виховуємо учня не як носія знань, а як людину, яка має жити в суспільстві і приносити йому користь. В. Сухомлинський


Початок XXI століття – час запровадження нової якості життя. Сучасні суспільно-економічні відносини змушують людину виявити активну життєтворчість, мобільність та самостійність.

Сьогодні йдеться про формування людини, здатної приймати відповідальні рішення, критично мислити, творчо вирішувати проблеми, само реалізуватися, а отже, про формування компетентної особистості.

Компетентність – специфічна здатність, яка дає змогу активно розв’язувати проблеми, що виникають у реальних ситуаціях життя. Вона формується в процесі навчання і виховання не лише в школі, а й під впливом сім’ї, друзів, культури. Тому реалізація компетентнісного підходу залежить від освітньо-культурної ситуації, у якій живе і розвивається школяр.


Урок-екскурсія – одна з нетрадиційних форм уроку - організовується за допомогою ресурсів мережі Інтернет, що сприяє розвитку творчих здібностей учнів. У класі створюються групи – туристичні фірми, які складаються з рекламних агентів, менеджерів, екскурсоводів, фотографів. Обирається назва фірми, туристичний маршрут, створюється реклама з використанням віртуальних музеїв та галерей.


УРОКИ-МАНДРІВКИ
Одним із найцікавіших нетрадиційних уроків упродовж усіх етапів вивчення матеріалу є уроки-мандрівки.
Мета таких уроків: зацікавити всіх учнів; створити атмосферу невимушеності та веселий настрій у дітей; стимулювати до розвитку творчих задатків учнів: кмітливості, логічного мислення, уяви; швидко орієнтуватися в особистих знаннях, використовувати їх на практиці.


Формування життєвих компетентностей на уроках української мови та літератури